Uitvaart en corona

Het is niet altijd duidelijk: wat mag er wel en wat mag er niet bij uitvaarten tijdens COVID-19?
Hieronder de meestgestelde vragen over uitvaarten tijdens de Corona-crisis.

Uitvaart en corona

Het is niet altijd duidelijk wat er wel en niet mag met met een uitvaart tijdens de Corona-periode COVID-19. Met onderstaand artikel hopen we iets meer duidelijkheid te geven. 

Mag er rouwbezoek komen bij de overledene?

Ja, mits het bezoek in besloten kring plaatsvindt. Hoeveel mensen er tegelijk aanwezig kunnen zijn, is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De uitvaartlocatie kan aangeven hoeveel bezoek er per keer is toegestaan. Het is niet toegestaan om eten of drinken te nuttigen tijdens het bezoek. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat men zich houdt aan de standaard voorschriften:

  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Blijf in ieder geval thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Heb je ook koorts en/of ben je benauwd? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten meer hebt, dan mag je weer naar buiten.

Kan de uitvaartverzorger thuis komen om alles te bespreken?

Nee, de uitvaart zal telefonisch besproken worden door de uitvaartverzorger. Afspraken worden per e-mail bevestigd.

Hoeveel mensen mogen bij een uitvaart aanwezig zijn tijdens Corona-crisis?

Bij een uitvaart mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief de uitvaartbegeleider, eventuele dragers, voorgangers en beheerders van een locatie en/of begraafplaats en/of crematorium. Met ingang van 01-07-2020 wordt dit aantal mogelijk verhoogd naar 100 personen. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat ze zich houden aan de standaard voorschriften:

Mag er vanwege Corona afgeweken worden van de standaard termijnen voor begraven en cremeren?

Ja, dat mag. Hiervoor is wel toestemming van de burgemeester nodig. Met deze toestemming kan een begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden of later dan 6 werkdagen na overlijden plaatsvinden.

Is een thuisopbaring mogelijk wanneer iemand overlijdt aan Corona?

Dat is mogelijk en toegestaan.

Mag iemand die in quarantaine zit een uitvaart bijwonen?

Nee, dat mag niet. Besmette personen dienen thuis te blijven volgens de regels van het RIVM. In de meeste gevallen kunnen zij de uitvaart wel digitaal bijwonen.

Wanneer begraven in het buitenland niet mogelijk is

Wanneer de overledene vanwege COVID-19 niet in het buitenland begraven kan worden, dan kan de overledene begraven of gecremeerd worden in Nederland. Een andere mogelijkheid is om de overledene te balsemen en te koelen totdat hij/zij naar het buitenland vervoerd kan worden.

Is islamitisch begraven mogelijk tijdens Corona?

Ja, dat is mogelijk met een grafrecht voor onbepaalde tijd. Hiervoor zijn de volgende gemeentelijk begraafplaatsen aangewezen:  Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht, Rotterdam en de bijzondere begraafplaatsen in Almere en  Zuidlaren. Sommige begraafplaatsen bieden ruimte voor islamitisch begraven op aanvraag.

Overlijden door Corona, gevolg voor uitvaartverzekering

Als verzekerde met een geldige polis voor een uitvaartverzekering, ben je ook verzekerd wanneer je overlijdt vanwege COVID-19. De nabestaanden dienen te vermelden dat de overledene is overleden aan het Corona virus. De kosten voor de uitvaart zullen gewoon gedekt worden zoals in de polis is omschreven.

Veranderingen bij uitvaartlocaties door COVID-19

Uitvaartlocaties hebben ook te maken met andere regels dan gebruikelijk tijdens COVID-19, zoals bijvoorbeeld:
* 24-uurs kamers worden niet meer gebruikt
* Condoleance-mappen worden niet meer gebruikt
* Nabestaanden mogen niet aanwezig zijn bij de verzorging van de overledene
* Na de plechtigheid mogen de nabestaanden niet meer naar de ovenruimte
* Het sluiten van de kist gebeurt door de nabestaanden zonder uitvaartpersoneel of door uitvaartpersoneel zonder nabestaanden
* Er mag geen catering aangeboden worden voor de aanwezigen

Mag er bij de uitvaartlocatie een erehaag gevormd worden?

Wanneer de uitvaartlocatie hier toestemming voor geeft, mag dat. Wel dient er een minimale afstand van 1,5 meter tussen iedereen aangehouden te worden.

Zijn er alternatieven wanneer er geen handen geschud mogen worden?

Tijdens Corona is het niet toegestaan anderen een hand of knuffel te geven, ook niet tijdens een uitvaart. Om elkaar te condoleren kan je je hand op je hart leggen of het namasté gebaar maken.